Lista jednostek szkolących

Lista jednostek szkolących

Reklama

Fizjoterapia, strona studentów fizjoterapii, fizjoterapia kursy

Szukaj

Zostaw swój adres

Jeżeli chcesz być na bieżąco ze zmianami na naszej stronie oraz organizowanymi kursami, zostaw swój adres tym polu:


Joomla : Specjalizacja z fizj

Specjalizacja z zakresu fizjoterapii

Celem specjalizacji jest pogłębienie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i rozwijanie cech osobowości potrzebnych do prowadzenia kompleksowego procesu rehabilitacji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie, fizycznie i przewlekle w celu przywrócenia im możliwie największej sprawności fizycznej.
Specjalizacja ma za zadanie pogłębienie umiejętności prowadzenia terapii zajęciowej i sportu inwalidów oraz zaznajomienie się z aspektami prawnymi kierowania procesem rehabilitacji.
Podczas studiów magisterskich fizjoterapeuta powinien posiąść umiejętności prowadzenia działalności profilaktycznej oraz przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych w zakresie fizjoterapii.

Specjalizacja trwa 4 lata. W zależności od realizowania planu nauczania może trwać krócej lub w przypadku nie zdania egzaminu końcowego dłużej.

W tym czasie fizjoterapeuta ma do odbycia ( +/ - w zależności od nanoszonych zmian w programie nauczania) :

658h modułów w czasie nauczania
1171h staży kierunkowych
371h kursów obowiązkowych

Organizacja

Kształcenie specjalizacyjne odbywa się zgodnie z programem i kończy egzaminem. Kierownik, na podstawie programu, przygotowuje dla kandydata indywidualny plan określający warunki i przebieg specjalizacji. Kształcenie odbywa się poprzez zajęcia w ramach modułów, uczestnictwo w kursach, odpracowanie stażu w wybranych instytucjach oraz samokształcenie (piśmiennictwo specjalistyczne i doświadczenia nabyte podczas realizacji praktyk). W zależności od wybranej placówki (w danym wojewódźtwie realizowany jest indywidualny plan nauczania oparty na programie specjalizacji z fizjoterapii - każda placówka ma "swój sposób" kształcenia).


Kwalifikacja

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja zarządzająca jednostką kształcącą ( w skład komisji wchodzą najczęściej 4, 5 osób), ocenia wnioski i ustala listę fizjoterapeutów, którzy uzyskali zgodę na podjęcie studiów.
Gdy liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc, komisja przeprowadza dodatkowo rozmowy kwalifikacyjne, w których oceniana jest przydatność kandydata do rozpoczęcia specjalizacji, jego motywacja i chęć do nauki, znajomość języków obcych, doświadczenie w praktyce zawodowej oraz ukończenie dodatkowych kursów bądź szkoleń. Dodatkowo może zostać przeprowadzona kwalifikacja na zasadzie zadawania pytań z dziedziny rehabilitacja oraz egzamin z języka obcego ( jest to proces indywidualy, prowadzony w danej jednostce kształcącej). Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskania danej liczby punktów (za dorobek naukowy, udział w konferencjach, stażach zagranicznych itp,) wyłania się najlepiej rokujących kandydatów.

Podczas studiów specjalizacyjnych fizjoterapeuta powinien zdobyć wiadomości z zakresu m.in :

 • Patofizjologia układu krążenia, układu oddechowego, nerwowego, układu narządu ruchu i umiejętności oceny sprawności tych układów.
 • Zasady specjalistycznych metod kinezyteprapeutycznych.
 • Zasady i organizacja leczenie w chorobach przewlekłych.
 • Zasady usprawniania w warunkach domowych
 • Planowanie i prowadzenie leczenia w różnych stanach chorobowych.
 • Zastosowanie zaopatrzenia ortopedycznego w toku rehabilitacji.
 • Zagadnienia z zakresu pedagogiki specjalnej oraz psychologii w procesie leczenia.


Podczas studiów specjalizacyjnych fizjoterapeuta powinien zdobyć następujące umiejętności praktyczne m.in:

 • Przeprowadzania badań diagnostycznych umożliwiających i określających potrzebę i zakres – kinezyterapii indywidualnej, ogólnie usprawniającej, metod kinezyterapeutycznych i terapii zajęciowej.
 • Wykonywanie diagnostyki funkcji: narządu ruchu, układu krążenia i oddechowego. Ocena ma pomóc w doborze obciążeń treningowych.
 • Zlecania i wykonywanie zbiegów fizykoterapeutycznych i ocena ich działania na pacjenta.
 • Interpretacja zdjęć RTG kręgosłupa.
 • Organizacja pracy zespołu rehabilitacyjnego oraz przestrzeganie aspektów prawnych tych zabiegów i promocja zdrowia.
 • Posługiwanie się systemami informatycznymi: gromadzenie i przetwarzanie danych.
 • Dobieranie i dopasowywanie odpowiedniego sprzętu ortopedycznego.

 Plan nauczania

Obejmuje realizajcę 15 modułów (opis zakresu w folderze Moduły) staży i kursów.

Staże kierunkowe
        (miejsce, czas trwania i liczba godzin)

 • w oddziale ortopedyczno-urazowym (1 miesiąc, 120h)
 • w oddziale / ośrodku specjalistycznym dla dzieci ze schorzeniami wieku rozwojowego i porażeniem mózgowym (1 miesiąc, 120h)
 • w oddziale neurologicznym (1 miesiąc, 120h)
 • w oddziale neurochirurgicznym (2 tygodnie, 120h)
 • W oddziale reumatologicznym (2 tygodnie, 120h)
 • w oddziale kardiologicznym (2 tygodnie, 60h)
 • w oddziale chorób płuc (2 tygodnie, 60h)
 • w warsztatach ortopedycznych (2 tygodnie, 60h)
 • w zakładzie rehabilitacji/fizjoterapii ambulatoryjnym (1 miesiąc, 120h)
 • w szpitalu uzdrowiskowym- sanatorium (3 tygodnie, 90h)
 • kurs w zakresie pierwszej pomocy (3 dni, 21h)
 • w oddziale rehabilitacji (2 tygodnie, 60h)  

                         Łącznie   1171 godz.

Kursy doszkalające

 • Fizjoterapia u chorych z chorobami układu krążenia i oddechowego
 • Fizjoterapia u dzieci ryzyka
 • Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatowania kończyn górnych, dolnych i tułowia
 • Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży
 • Podstawy fizjoterapii w neurorehabilitacji
 • Zakażenia HIV i choroba AIDS
 • Podstawy terapii manualnej
 • Podstawy farmakoterapii

więcej informacji w folderze Kursy


( 0 Głosów )