Lista jednostek szkolących

Lista jednostek szkolących

Reklama

Fizjoterapia, strona studentów fizjoterapii, fizjoterapia kursy

Szukaj

Zostaw swój adres

Jeżeli chcesz być na bieżąco ze zmianami na naszej stronie oraz organizowanymi kursami, zostaw swój adres tym polu:


Joomla : Specjalizacja z fizj

Moduł VIII - Zmiany patologiczne wywołane unieruchomieniem oraz fizjoterapia u osób trzeciego okresu życia

Treści programowe modułu obejmują:

1) Skutki patofizjologiczne hipokinezji

2) Zapobieganie i kompleksowa fizjoterapia następstw unieruchomienia

3) Zjawiska starzenia się w obrębie różnych układów

 - uk.nerwowy
 - uk.szkieletowo-mięśniowy
 - uk.krążeniowo-oddechowy

4) Rozwój procesu starzenia się

5) Opieka insytucjonalna i pozainstytucjonalna

Zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i praktycznej:

W wyniku realizacji treści kształcenia fizjoterapeuta powinien samodzielnie wykonać:
 - Próbę ortostatyczną
 - Testy wysiłkowe (wraz z wyznaczeniem optymalnych obciążeń treningowych) np. step test, PWC 130, próba wysiłkowa
 - Badanie spirometryczne
 - Ocenić zaburzenia troficzne (procesy fizjologiczne zapewniające tkankom normalną czynność)
 - Ocenić sprawność układu moczowego
 - Dokonać oceny zakresu  ruchomości w stawach
 - Ocenić siłę mięśniową
 - Ocenić sprawność psychomotoryczną pacjenta
 - Zaproponować optymalny program usprawniania w korelacji z dokonywanymi badaniami przedmiotowymi.